Identifikační údaje

Datum zápisu: 11. února 1991
Spisová značka: DrXXXXII 2309 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Zemědělské družstvo Milevsko
Sídlo: Velká 81, PSČ 399 01
Identifikační číslo: 00112470
Právní forma: Družstvo
Předmět podnikání: zemědělská výroba
  výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
  specializovaný maloobchod
  poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  silniční motorová doprava nákladní
  nástrojářství
  opravy pracovních strojů
  opravy silničních vozidel
Statutární orgán: člen představenstva:
Jiří Volf, dat. nar. 30. dubna 1957 
Velká 16, 399 01 Milevsko 
den vzniku funkce: 13. listopadu 1995 
den vzniku členství: 13. listopadu 1995
  člen představenstva:
Stanislav Slivka, dat. nar. 3. února 1955 
Velká 35, 399 01 Milevsko 
den vzniku funkce: 13. listopadu 1992 
den vzniku členství: 13. listopadu 1992
  člen představenstva:
Václav Hrůza, dat. nar. 29. července 1959 
Zbelítov 84, 399 01 Milevsko 
den vzniku funkce: 30. března 2000 
den vzniku členství: 30. března 2000
  předseda představenstva:
Ing. Zdeněk Pavlík, dat. nar. 8. června 1957 
Božetice 118, 398 51 Sepekov 
den vzniku funkce: 7. května 2003 
den vzniku členství: 13. listopadu 1995
  místopředseda představenstva:
Pavel Kubeš, dat. nar. 14. února 1963 
Osek 2, 399 01 Milevsko 
den vzniku funkce: 7. května 2003 
den vzniku členství: 13. listopadu 1995
  člen představenstva:
Martin Čunát, dat. nar. 23. října 1968 
Milevsko - Osek 68, PSČ 399 01 
den vzniku členství: 14. května 2004
  člen představenstva:
ing. Marie Zelená, dat. nar. 22. září 1961 
Milevsko - Zbelítov 54, PSČ 399 01 
den vzniku členství: 14. května 2004
  člen představenstva:
Marie Slabá, dat. nar. 25. února 1962 
Kučeř 26, PSČ 399 01 
den vzniku členství: 23. května 2008
  člen představenstva:
Libuše Šmídová, dat. nar. 19. dubna 1956 
Kučeř 91, okres Písek, PSČ 398 34 
den vzniku členství: 11. května 2012
Způsob jednání: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za
představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li
však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána
písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů
představenstva a to předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena
představenstva.
Základní členský vklad: 20 000,- Kč 
Zapisovaný základní kapitál: 2 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti: Družstvo bylo ustanoveno usnesením ustavující schůze ze dne
22.2.1974 v důsledku sloučení JZD "Rudý prapor" v Kučeři a JZD v
Oseku, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla.Jejich
sloučení a ustanovení bylo schváleno usnesením rady ONV v Písku
ze dne 24. 4. 1974.
  Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zákona
č. 513/91 Sb. a schválenými na členské schůzi družstva
konané dne 13.11.1992, které byly novelizovány a schváleny
na členské schůzi družstva, konané dne 25.4.2001.